Boekreview Queering India

Dit boek is een verzameling van werken: essays, analyses enzovoort. Allen met thema’s gerelateerd aan India en queerness, sommige heel juridisch ingestoken en andere erg filosofisch, religieus, of geschiedkundig (en alles hiertussen). Eigenlijk voor ieder wat wils. Wij raden aan om de inhoudsopgave te lezen voordat je begint. Bij het lezen van het juridische deel werden wij nieuwsgierig naar het pad dat Hindostaanse queer mensen hebben afgelegd vergeleken met Indiase queer mensen. Wij doken de geschiedenis in hiervoor.

Surinaamse en Nederlandse vs. Indiase wetgeving

Hindostaanse queer mensen in Suriname en Nederland zijn eerder juridisch vrijgesteld van criminalisatie van hun geaardheid dan Indiase queers. Volgens Wikipedia was de eerste fase van de LHBTIQA+  emancipatie de strijd tegen wettelijke discriminatie en strafbaarstelling van homoseksualiteit. Deze fase begon eind 19e eeuw en eindigde in Nederland in 1971 met de afschaffing van art. 248bis. De tweede fase was de strijd om het verkrijgen van gelijke rechten, waarbij queer mensen een eigen plaats voor zichzelf opeisten. Deze fase begon eind jaren zestig en eindigde in Nederland in 2001 met de openstelling van burgerlijk huwelijk voor stellen van gelijk geslacht, het homohuwelijk. De derde fase gaat om het realiseren van sociale acceptatie van homoseksuele mannen en vrouwen. Deze fase begon kort na het jaar 2000. Ondanks dat in Nederland de emancipatiestrijd van queer mensen zo lang gaande is vindt queer gerelateerd geweld nog vaak plaats.

Vanuit deze jaartallen gelden de Nederlandse wetten in Suriname tot de onafhankelijk in 1975. In Suriname als na de onafhankelijkheid vrij land is homoseksualiteit nooit strafbaar geweest. In Suriname is de sociale emancipatie van queer mensen niet zo ver als in Nederland. Gelukkig zijn er mooie ontwikkelingen met onder andere de Pride die nu al enkele jaren in Paramaribo wordt georganiseerd. Als wij dit zetten naast de wetgeving in India zien wij toch een heel ander beeld: namelijk dat de decriminalisatie pas in 2018 plaatsvond. In het boek Queering India gaan zij in op artikel 377, welke pas afgeschaft is op 8 september 2018.

‘377. Unnatural offences: Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. Explanation: Penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offence described in this section.’

In het hoofdstuk over artikel 377 (The politics of Penetration) van Queering India geeft Suparna Bhaskaran een kijk in de oorsprong van de wet (het koloniale, christelijke en culturele), licht wat juridische zaken door de jaren heen toe, geeft aan dat consent wettelijk tussen mannen niet van toepassing is bij artikel 377 en dat de onzichtbaarheid van lesbiennes bij deze wet in het voordeel werkt van lesbiennes (er zijn geen zaken tegen lesbiennes op basis van artikel 377 geweest). Ook de erkenning van het derde gender in 2014 is een late ontwikkeling in de emancipatie van LHBTQIA+’ers in India.

Het boek Queering India geeft niet alleen een juridisch historische kijk op queerness in India. Deel 1 gaat over de koloniale transities, waarop artikel 377 maar ook de queering en dequeering van de Kama Sutra. In deel 2 geven verschillende schrijvers aan hoe queerness verweven is geraakt in het postkoloniale India met als hoogtepunt het essay van Ruth Vanita: Homophobic Fiction/Homoerotic Advertising: The Pleasures and Perils of Twentieth-Century Indianness. Het is verbazend om te zien hoe het homo erotische de toon voert in advertenties en te bedenken dat deze advertenties toegelaten zijn.

Deel 3 geeft verschillende perspectieven vanuit TV, theater en film. Shohini Ghosh geeft een mooie kijk in de eerste alinea over een scene uit Hera Pheri en op welke wijze deze scene queerness in popular Indian Cinema heeft gebracht (in deze scene is Akshay Kumar weg van blote ruggen op een strand die uiteindelijk mannen blijken: deze mannen komen hem dan achterna het water in).

Wij raden een ieder aan dit boek te lezen!

Geschreven door Kai Bhawanibhiek

Gepubliceerd door