Missie

  • Bevorderen van acceptatie en emancipatie van Hindostaanse queer mensen;
  • Representatie van Hindostaanse queer mensen bewerkstelligen;
  • Steun bieden aan Surinaams-Hindostaanse queer mensen;
  • Informatie verschaffen over queer zijn met een Surinaams-Hindostaanse achtergrond;
  • Community building;
  • Bestaansrecht geven aan de volledige identiteit(en) van Hindostaanse queer mensen.