Visie & Missie

Visie

Hindostaans & Queer streeft naar een wereld waar Hindostaanse queer mensen vertegenwoordigd zijn en in vrijheid de veelzijdigheid van hun identiteit claimen en vieren.

Missie

Bevorderen van acceptatie, emancipatie en representatie van Hindostaanse queer mensen. Dit doet Hindostaans & Queer vanuit intersectionaliteit en solidariteit naar andere gemarginaliseerde groepen.

Doelen

1. Community emancipatie: bevorderen van zelfacceptatie van Hindostaanse queer mensen en versterken van de positie van Hindostaanse queer mensen

a. Bevorderen van zelfacceptatie van Hindostaanse queer mensen zelf

  • Momenten voor ontmoeting, (h)erkenning en versterking van de zelfidentiteit creëren door fysieke en online evenementen te organiseren naast de sociale media omgeving
  • Pro-actief de achterban bereiken en verenigen, via sociale media
  • Hindostaanse queer mensen en hun initiatieven aan het licht te brengen

  b. Kennis en ervaringen delen binnen de gemeenschap over:

  • Mentale en fysieke gezondheid gezien het gebrek aan inclusieve zorg
  • Het bewegen in een westerse en cis-heteronormatieve samenleving

  2. Outreach: Bevorderen van acceptatie en representatie van Hindostaanse queer mensen binnen de Hindostaanse en Nederlandse gemeenschap

  a. Versterken van de positie van Hindostaanse queer mensen

  b. Zichtbaarheid vergroten door Hindostaans & Queer te vertegenwoordigen bij relevante overleggen, media, bijeenkomsten en samenwerkingen

  c. Voorlichting, informatie en steun geven over Hindostaans & Queer zijn

  d. Samenwerken met andere (queer) organisaties en stichtingen in het kader van onderling verbinden en versterken van gemarginaliseerde gemeenschappen

  e. Kennis en ervaringen delen in de maatschappij over:

  • Mentale en fysieke gezondheid, gezien het gebrek aan inclusieve zorg
  • Het bewegen in een westerse en cis-heteronormatieve samenleving
  • Een Hindostaanse Queer perspectief bij onderzoeken en kennisontwikkeling

  f. Verbinding zoeken met nazaten van Indiase contractarbeiders wereldwijd, door middel van (online) uitwisselingen

  g. Hindostaanse queer perspectieven belichten binnen culturele infrastructuren door middel van artistieke en esthetische praktijken