missie

  • Bevorderen van acceptatie en emancipatie van Hindostaanse queer mensen
  • Rolmodellen presenteren;
  • Steun bieden aan Surinaams-Hindostaanse queer mensen door middel van een platform, waarop ze kunnen zien en lezen dat ze niet alleen en/of de enige zijn;
  • Representatie bewerkstelligen van Hindostaanse queer mensen;
  • Informatie verschaffen over queer zijn met een Surinaams-Hindostaanse achtergrond;
  • Community opbouwen waar mensen trots op kunnen zijn
  • Bestaansrecht geven aan de volledige identiteit(en) van Hindostaanse queer mensen

Gepubliceerd door