missie

  • Steun bieden aan Surinaams-Hindostaanse queers door ze een platform te geven, waarop ze kunnen zien en lezen dat ze niet alleen en/of de enige zijn;
  • Rolmodellen presenteren;
  • Representatie;
  • Informatie verschaffen over queer zijn met een Surinaams-Hindostaanse achtergrond;
  • Community opbouwen waar mensen trots op kunnen zijn.

Gepubliceerd door